Sunday, January 6, 2013

芭比的新套裝

 
 
 
 
 
 
 
 

無意中見玩具反斗城有減價,買一盒就送另一盒同價或少於這價錢的...差不多等於半價...

想買這款游泳池,因包太陽傘,燒烤爐,兩張高椅和収音機...但半年前見最後一盒都無減價便打消了....

今天見到返了貨...又見到新出的芭比幼兒園教師...
一直想買森林囝的,但現在1:6....森林囝又得,LICCA又得...

喜歡這個架,一是少有,二是看很多日劇主角不開心都會到屋付近的遊樂場坐在架上飲酒或和朋友談天...LICCA又做MODEL...
之前到二手店,玩具家具就找不到,看到這款掛飾,也只是HK$50...
買回來自己用刷木材的油返新,中間的銅器用BB油再刷....遲一些又可作食玩家具了....

REMENT LICCA BARBIE MINATURE

KRIN